-    
   
    
   
   
   
   
 
   
Lexus RX300 U140F
Lexus RX330/RX350 U151F
Lexus GS300 A760
Lexus LX470 A 30-43LE
Lexus GX470 A30-40
Lexus LX570 A761
Land Cruiser 100 A 30-43LE
Land Cruiser 200 A761
Toyota Rav4 U140F
Toyota Prado A30-40, A342
Toyota Camry 3 U140E
Toyota Camry 2,4 U241E
Toyota Camry 2,4 U241E
Volvo XC70 A55-51 SN
Volvo XC90 A55-50 SN, A55-51 SN
Volvo S60 A55-51 SN
Volvo S80 A55-50 SN, 4T65E
Volkswagen Touareg 3.2 TR60SN, 09D
Volkswagen Touareg 4.2 TR60SN, 09D
Acura MDX 2003-07 MDKA/BDKA
Acura MDX 2001-02 MGHA/BGHA
Honda Pilot BVGA
Odyssey BYBA
Porshe Cayenne TR-60SN, 09D
Porshe Cayenne S TR-60SN, 09D
Porsche Cayenne Turbo TR-60SN, 09D
Mitsubishi Montero V5A51
Mitsubishi Pajero V5A51
Mercedes ML 722.6 722.9

MERCEDES
190 & C class 1984 - Up 4 Spd RWD W4A020/722.3/4
190D 1984-86 2.2L Diesel 4 Spd RWD 722.4
190D 1987-89 2.2L D & 2.5LTD 4 Spd RWD 722.4
190E 1983-93 L4 2.3L; L6 2.6L 4 Spd RWD 722.4
300 1991-93 L5 2.5L; L6 2.6L 3.0L 4 Spd RWD/AWD 722.4
300SL 1990-93 L6 3.0L 5 Spd RWD 722.5
400 1992-93 V8 4.2L 4 Spd RWD 722.3
500 1990-93 V8 5.0L 4 Spd RWD 722.3
3 Speed 1970-84 3 Spd RWD W3A040/722.1
4 Speed 1970-84 4 Spd RWD W4B025/722.2
5 Speed 1996-97 5 Spd RWD W5A030/722.5
A140 (W168) 1997-2004 1.4L 5 Spd FWD 722.7
A150 (W169) 2005 1.5L 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
A160 (W168) 1997-2004 1.6L 5 Spd FWD 722.7
A160 CDI (W168) 1997-2004 1.6L Diesel 5 Spd FWD 722.7
A160 CDI (W169) 2005 1.6L Diesel 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
A170 CDI (W168) 1997-2004 1.7L Diesel 5 Spd FWD 722.7
A170 CDI (W169) 2005 1.7L 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
A180 CDI (W169) 2005 1.8L Diesel 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
A190 (W168) 2000-2004 1.9L 5 Spd FWD 722.7
A200 CDI (W169) 2005 2.0L Diesel 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
A200 (W169) 2005 2.0L 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
A200 Turbo (W169) 2005 2.0L Turbo 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
A210 Evo (W168) 2000-2004 2.0L 5 Spd FWD 722.7
B150 (W245) 2005 1.5L 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
B170 (W245) 2005 1.7L 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
B180 (W245) 2005 1.8L 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
B180 CDI (W245) 2005 1.8L Diesel 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
B200 Turbo (W245) 2005 2.0L Turbo 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
B200 CDI (W245) 2005 2.0L Diesel 7 Spd FWD CVT 722.8 (Autotronic)
C220 1994-96 L4 2.2L 4 Spd RWD 722.4
C230 2006 V6 2.5L 7 Spd RWD 722.9
C230 1997-05 L4 1.8L 2.3L 5 Spd RWD 722.6
C240 2002-05 V6 2.6L 5 Spd RWD 722.6
C280 2006 V6 3.0L 5 Spd RWD/4X4 722.6
C280 2006 V6 3.0L 7 Spd RWD 722.9
C280 1994-96 L6 2.8L 4 Spd RWD 722.4
C280 1997-00 L6 2.8L 5 Spd RWD 722.6
C320 2000-05 V6 3.2L 5 Spd RWD 722.6
C350 2006 V6 3.5L 5 Spd RWD/4X4 722.6
C350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9
C36 1997 L6 3.6L 5 Spd RWD 722.6
C36 1995-96 L6 3.6L 4 Spd RWD 722.4
C43 1998-00 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6
C55 2005-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6
CL500 1998-04 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6
CL500 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9
CL55 AMG 2001-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6
CL600 1998-06 V12 5.5L 5.8L 6.0L 5 Spd RWD 722.6
CL65 AMG 2005-06 V12 6.0L 5 Spd RWD 722.6
CLK 320 1998-05 V6 3.2L 5 Spd RWD 722.6
CLK350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9
CLK430 1999-03 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6
CLK500 2003-04 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6
CLK500 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9
CLK55 AMG 2001-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6
CLS500 2006 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9
CLS55 AMG 2006 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6
E300 1995-96 L6 3.0L 4 Spd RWD 722.3
E300 1997-99 L6 3.0L 5 Spd RWD 722.6
E320 1994-1996 L6 3.2L 4 Spd RWD 722.3
E320 1997-06 L6 3.2L (Diesel) 5 Spd RWD/AWD 722.6
E320 1997-06 V6 3.2L 5 Spd RWD/AWD 722.6
E350 2006 V6 3.5L 5 Spd RWD/4x4 722.6
E350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9
E420 1997 V8 4.2L 5 Spd RWD 722.6
E420 1994-96 V8 4.2L 4 Spd RWD 722.3
E430 1998-02 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6
E500 1994-99 V8 5.0L 4 Spd RWD 722.3
E500 2003-04 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6
E500 2005-06 V8 5.0L 5 Spd RWD/4x4 722.6
E500 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9
E55 1999-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6
G500 2002-06 V8 5.0L 5 Spd RWD/4x4 722.6
G55 AMG 2003-06 V8 5.5L 5 Spd RWD/4x4 722.6
ML320 1998-02 V6 3.2L 5 Spd RWD/4x4 722.6
ML350 2006 V6 3.7L 7 Spd RWD/4x4 722.9
ML350 2003-05 V6 3.7L 5 Spd RWD/4x4 722.6
ML430 1999-01 V8 4.3L 5 Spd RWD/4x4 722.6
ML500 2006 V8 5.0L 7 Spd RWD/4x4 722.9
ML500 2002-05 V8 5.0L 5 Spd RWD/4x4 722.6
ML55 2000-03 V8 5.5L 5 Spd RWD/4x4 722.6
R350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD/4x4 722.9
R500 2006 V8 5.0L 7 Spd RWD/4x4 722.9
S320 1994-95 L6 3.2L 5 Spd RWD 722.5
S320 1996-99 L6 3.2L 5 Spd RWD 722.6
S350 2006 V6 3.7L 5 Spd RWD 722.6
S350 1994-95 L6 3.4L(Diesel) 4 Spd RWD 722.3
S420 1994-95 V8 4.2L 4 Spd RWD 722.3
S420 1996+99 V8 4.2L 5 Spd RWD 722.6
S430 2000-06 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6
S430 2005-06 V8 4.3L 7 Spd RWD 722.9
S500 1994-95 V8 5.0L 4 Spd RWD 722.3
S500 1996-06 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6
S500 2005-2006 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9
S55 AMG 2001-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6
S600 1994-95 V12 6.0L 4 Spd RWD 722.3
S600 1996-06 V12 5.5L 5.8L 6.0L 5 Spd RWD 722.6
S65 AMG 2005-06 V12 6.0L 4 Spd RWD 722.3
SL230 1984-04 L4 2.3L; V6 3.2L 7 Spd RWD 722.5
SLK280 2006 V6 3.0L 7 Spd RWD 722.7
SLK32AMG 2002-04 V6 3.2L 5 Spd RWD 722.6
SLK350 2005-06 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9
SLK55AMG 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9
SLR Mc Laren 2005-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6