-    
   
    
   
   
   
   
 
   
Lexus RX300 U140F
Lexus RX330/RX350 U151F
Lexus GS300 A760
Lexus LX470 A 30-43LE
Lexus GX470 A30-40
Lexus LX570 A761
Land Cruiser 100 A 30-43LE
Land Cruiser 200 A761
Toyota Rav4 U140F
Toyota Prado A30-40, A342
Toyota Camry 3 U140E
Toyota Camry 2,4 U241E
Toyota Camry 2,4 U241E
Volvo XC70 A55-51 SN
Volvo XC90 A55-50 SN, A55-51 SN
Volvo S60 A55-51 SN
Volvo S80 A55-50 SN, 4T65E
Volkswagen Touareg 3.2 TR60SN, 09D
Volkswagen Touareg 4.2 TR60SN, 09D
Acura MDX 2003-07 MDKA/BDKA
Acura MDX 2001-02 MGHA/BGHA
Honda Pilot BVGA
Odyssey BYBA
Porshe Cayenne TR-60SN, 09D
Porshe Cayenne S TR-60SN, 09D
Porsche Cayenne Turbo TR-60SN, 09D
Mitsubishi Montero V5A51
Mitsubishi Pajero V5A51
Mercedes ML 722.6 722.9

VOLVO

164 01/1969-12/74 3 Spd RWD BW35
240 1985-1992 3 Spd RWD AW70 (03-70)
240 1992-93 L4 2.3L 4 Spd RWD A43D (03-71)
740 1986-1994 L4 2.3L 4 Spd RWD 4HP22
740 1990-92 L4 2.3L 4 Spd RWD A42DL (03-70L)
740 1990-92 L4 2.3L (W/Turbo) 4 Spd RWD A43DL (03-71)
740 1990-92 L4 2.3L 4 Spd RWD A44DL (03-72L)
760 1986-1991 L4 2.3L 4 Spd RWD 4HP22
850 1993-97 L5 2.3L 2.4L 4 Spd FWD 50-40 (AW50-40)
940 1991-1995 L4 2.3L 4 Spd RWD 4HP22
940 1992-95 L4 2.3L (W/Turbo) 4 Spd RWD A43DL (03-71L)
960 1992-1994 4 Spd RWD A43D (03-71)
960 1992-1994 4 Spd RWD A43DL (03-72L)
960 1992-97 L6 2.9L 4 Spd RWD A341E (30-40LE)
120, 140, 160, 240, 1800 1964-1975 3 Spd RWD BW35
142, 144, 145 09/1970-08/74 3 Spd RWD BW35
240, 260 1974-1983 3 Spd RWD BW55
244, 245 08/1974-08/75 3 Spd RWD BW35
244, 245 08/1974-08/75 2.1L, 2.3L, 3.1L 3 Spd RWD BW55
264, 265 1980-1982 2.7L, 2.8L 3 Spd RWD BW55
740 Diesel 8/1984-1988 4 Spd RWD ZF4HP22
740 Turbo 1985-1994 4 Spd RWD A43DL (03-71L)
740, 760, 780 1986-1988 4 Spd RWD ZF4HP22
740, 780 1984-1991 4 Spd RWD AW70 (03-70)
760 Turbo Diesel 05/1983-08/84 3 Spd RWD BW55
760, 780 1985-1990 4 Spd RWD A43DL (03-71)
C70 1998-00 L5 2.3L 2.4L 4 Spd FWD AW50-42LE
C70 2001-04 L5 2.3L 2.4L 5 Spd FWD AW55-50SN
Cross Country 2002 L5 2.4L 5 Spd AWD AW55-50SN
S40 2000 L4 1.9L 4 Spd FWD AW50-42LE
S40 2001-04 L4 1.9L 5 Spd FWD AW55-50SN
S40 2005-07 L5, 2.5L 5 Spd AWD AW55-50SN
V40 2000 L4 1.9L 4 Spd FWD AW50-42LE
V40 2001-04 L4 1.9L 5 Spd FWD AW55-50SN
V50 2005-07 L5 2.4L 2.5L 5 Spd FWD AW55-50SN
S60 2001-02 L5 2.3L 2.4L 5 Spd FWD AW55-50SN
S60 2003-07 L5 2.4L 2.5L 5 Spd FWD AW55-50SN
S60 R 2006-07 L5 2.5L 6 Spd AWD AW TF 60SC
S70 1998-2000 L5 2.3L 2.4L 4 Spd FWD AW50-42LE
S70 2000 L5 2.4L 5 Spd FWD AW55-50SN
V70 1998-00 L5 2.3L 2.4L 4 Spd FWD AW50-42LE
V70 1998-00 L5 2.3L 2.4L 2.5L 4 Spd AWD AW50-42LE
V70 2000-06 L5 2.3L 2.4L 2.5L 5 Spd FWD AW55-50SN
V70 2007 L5 2.3L 2.4L 2.5L 6 Spd AWD AW TF-80SC
V70 R 2006-07 L5 2.5L 6 Spd AWD AW TF 60SC
XC70 2003-06 L5 2.5L 5 Spd AWD AW55-50SN
XC70 2006-07 L5 2.5L 6 Spd AWD AW TF-80SC
S80 2004-06 L5 2.5L 5 Spd FWD AW55-50SN
S80 1999-2002 L6 2.5L 4 Spd FWD 4T65E
S80 2007 L6 3.2L V8 4.4L 6 Spd FWD/AWD AW TF 60SC
S90 1997-98 L6 2.9L 4 Spd RWD A341E (30-40LE)
V90 1997-98 L6 2.9L 4 Spd RWD A341E (30-40LE)
XC90 2003-05 L6 2.9L 4 Spd AWD A341E (30-40LE)
XC90 2003-06 L5 2.5L 5 Spd FWD AW55-50SN
XC90 2006-07 V8 4.4L 6 Spd AWD AW TF-80SC